Three Indian Photographers - OFOTO Gallery

Shanghai - 13 March 2022 - 22 April 2022

100 Vintage Views of India

Mumbai - 07 March 2022 - 12 March 2022 Kolkata - 04 January 2022 - 14 January 2022 Delhi - 12 November 2021 - 24 November 2021 Bangalore - 06 August 2021 - 28 August 2021

Tim Hall - Escape

Delhi - 25 February 2022 - 09 March 2022 Ahmedabad - 14 January 2022 - 24 January 2022 Kolkata - 29 October 2021 - 08 November 2021 Bangalore - 04 June 2022 - 26 June 2022

Magnum Ke Tasveer - At the Movies

Ahmedabad - 11 March 2022 - 21 March 2022 Bangalore - 10 December 2021 - 01 January 2022 Mumbai - 29 October 2021 - 08 November 2021 Kolkata - 10 September 2021 - 20 September 2021 Delhi - 13 August 2021 - 23 August 2021

Srikanth Kolari - Thereafter ...

Kolkata - 13 May 2022 - 23 May 2022 Bangalore - 31 March 2022 - 23 May 2022 Delhi - 19 October 2021 - 31 October 2021 Mumbai - 23 July 2022 - 02 August 2021

Ryan Lobo - War and Forgiveness

Delhi - 19 April 2022 - 03 May 2022 Bangalore - 26 February 2022 - 11 March 2022 Mumbai - 24 September 2021 - 04 October 2021 Kolkata - 22 July 2022 - 01 August 2021

Karen Knorr - Transmigrations

Mumbai - 19 July 2022 - 20 September 2021 Kolkata - 11 March 2022 - 21 March 2022 Delhi - 28 January 2022 - 09 February 2022 Ahmedabad - 20 December 2021 - 03 January 2022 Bangalore - 08 November 2021 - 30 November 2021